เพิ่มศักยภาพงานด้วย Soft Robotics

หุ่นยนต์นิ่ม เบา คล่องตัว แข็งแรง ยกของได้หนักกว่าพันเท่าของน้ำหนักตัว

   
ภาพจาก https://goo.gl/rJgjeM   

 

Soft Robotics หรือ หุ่นยนต์นิ่ม เป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้เคลื่อนไหวได้ เหมือนร่างกายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการใช้วัสดุน้ำหนักเบา และยืดหยุ่น ช่วยลดอุปสรรคจากหุ่นยนต์แบบเดิม ที่มีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้าย และติดตั้งยาก แต่ Soft Roboticsแบบเดิม ยังมีข้อจำกัดตรงที่ หุ่นยนต์นิ่ม มีแรงน้อย  ทั้งนี้ ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จาก MIT CSAIL และ Harvard’s Wyss Institute เอาชนะข้อจำกัดดังกล่าวได้ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์นิ่ม ที่มีแรงยกของหนักได้มากกว่า น้ำหนักตัวเองถึง 1,000 เท่าแล้ว โดยแรงบันดาลใจในการพัฒนา มาจากการสร้างอวัยวะเทียม ผสมผสานรูปแบบ การพับกระดาษแบบโอริกามิ ของญี่ปุ่น ที่เมื่อพับอย่างถูกวิธีแล้ว จะทำให้กระดาษมีความแข็งแรง ทนทาน ขาดยาก Soft Robotics ถูกพัฒนาให้เหมือนอวัยวะเทียมเป็นรูปแขนกล มีคุณสมบัติเด่น เช่น

 
  • ทนต่อแรงบีบอัด

  • มีอากาศ และของเหลวอยู่ข้างใน ห่อหุ้มไว้ด้วยผิวยืดหยุ่น ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัว

  • เคลื่อนไหวได้หลากหลายทิศทาง จากการโปรแกรมภายในวัสดุ

  • วัสดุที่ใช้ทำหุ่น มีต้นทุนไม่สูง เช่น โครงหุ่นทำจาก Polyester Sheet, PVA ผิวหุ่นทำจากฟิล์ม PVC TPU

  • เหมาะนำมาใช้ยกของ ที่ต้องใช้ฝีมือละเอียด เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ งานคลัง หรือ งานประกอบชิ้นส่วนในโรงงาน

 
   
ภาพจาก https://goo.gl/rJgjeM   

 

          อย่างไรก็ตาม ในโรงงงานและคลังสินค้าที่ทันสมัย มักจะมีแอปพลิเคชั่นกับหุ่นยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคน อยู่หลายระบบ นักวิทยาศาสตร์ จึงเริ่มบุกเบิกการนำ Soft Robotics มาใช้ในงานอื่นๆด้วย เช่น งานสำรวจทางทะเล ไปจนถึง การทำให้หุ่นเคลื่อนไหวได้เองแบบอัตโนมัติ

 

 
ภาพจาก https://goo.gl/rJgjeM   

 

แหล่งอ้างอิง
1.Futurism. (2017). New Artificial Muscles Lift 1000 Times Their Own Weight. Retrieved from https://goo.gl/rJgjeM 
2.Vincent, J. (2017). Soft robot muscles with origami skeletons can lift 1,000 times their own weight. Retrieved from https://goo.gl/V8am8V 
3.Wyss Institute. Origami-Inspired Artificial Muscles. Retrieved from https://vimeo.com/241349581
4.(2014). ประวัติความเป็นมาของการพับกระดาษ. Retrieved from http://easypaper1-57.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
5.Paperkraft.blogspot.com. (n.d.). Snakebot Papercraft. Retrieved from https://www.pinterest.com/pin/70931762856357979/