ระบบลงทะเบียนและนับคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น
 
          เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยระบบลงทะเบียนและนับคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริการครบวงจร สามารถช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นของ ผู้ใช้บริการเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้กับบริษัทชั้นนำของไทย มากว่า 10 ปี ช่วยสนับสนุนให้การประชุมผู้ถือหุ้น มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และรายงานผลที่ถูกต้อง
 
HIGHLIGHT FEATURE
   
         
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
   
         
ระบบแบบสอบถาม
   
         
ระบบนับคะแนน
   
         
ระบบจับรางวัล
   
         
บริการออกคูปองของที่ระลึกและอาหาร
   
         
สาธิตและแนะนำระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น
   
         
บริการให้คำปรึกษา
   
         
บริการสำรวจสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
   
         
บริการสรุปผลรายงานการประชุม
 
 

D AGM ดีอย่างไร

 

จุดเด่นการให้บริการ

    สามารถรองรับเงื่อนไขได้หลายรูปแบบ
   
 • สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
 • ขั้นตอนการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่องค์กรต้องการได้
 • รายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อความสะดวกและเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
     
    สะดวกรวดเร็วด้วยระบบลงทะเบียนแบบบาร์โคด (Barcode)
   
 • ระยะเวลาในการลงทะเบียน ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที/คน/เครื่อง
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมของผู้ถือหุ้นได้ เช่น การโหวต การรับของที่ระลึก สถิติต่างๆ
 • มีความแม่นยำ เพื่อลดความผิดพลาดในเรื่องการเก็บข้อมูลจาก Human Error
    เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์
   
 • ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นมความพร้อมให้บริการแบบครบวงจร
 • เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
     
    หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นจาก ก.ล.ต.
   
 • หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นมีการอ้างอิงและอัปเดตข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • การจัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปด้วยความความถูกต้องสมบูรณ์

อุปกรณ์จัดการประชุมที่พร้อมให้เช่าบริการ

   
 • Screen และ Projector
   
 • Switcher 
   
 • LCD and LED TV service
   
 • PC และ Tablet
   
 • Mixer เพื่อการควบคุมเสียง
   
 • Speaker
   
 • Microphone
   
 • Accessories อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น Printer
ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

 

ลูกค้าผู้ใช้บริการ

 

What Our Customer Say

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ติดต่อเรา