ระบบสนับสนุนบริการด้าน HR ผ่านมือถือ  
     
 

         Mobile Application ที่รวมบริการด้าน HR ไว้ในที่เดียว ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง หัวหน้างานสามารถอนุมัติคำขอของพนักงานได้โดยตรง จึงลดขั้นตอนการทำงานของ HR และ การจัดการเอกสารที่ไม่จำเป็นได้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  รองรับการบันทึกเวลาทำงาน (Time Sheet) การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา (Overtime) การขอลางาน (Leave) รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน เช่น การดูสลิปเงินเดือน ดูข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ความสะดวก สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 
     

 

HIGHLIGHT FEATURE

Leave Management
การขออนุมัติลา
 
 • ตรวจสอบสิทธิการลาที่ได้รับ, สิทธิการลาใช้ไปและสิทธิการลาคงเหลือ
 • ทำรายการขออนุมัติการลา

Time Sheet & Overtime
การทำรายการบันทึกเวลาทำงานและการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา
 
 • บันทึกการทำงานประจำวัน
 • ขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา

Personal Information
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
 
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

Pay Slip
ใบรับรองเงินเดือน
 
 • ดูข้อมูลเงินเดือน และรายการหักได้

Provident Fund
สามารถตรวจสอบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Performance Evaluation
ตรวจสอบประวัติผลประเมินการปฏิบัติงาน

Phone Directory
ค้นหาข้อมูลการติดต่อกับพนักงานในองค์กร

Certificate
หนังสือรับรอง
 
 • สามารถส่งคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงาน

Approve Center
 
 • ระบบแจ้งเตือนไปที่หัวหน้างานเมื่อมีคำร้องขออนุมัติต่างๆ
 • หัวหน้างานสามารถอนุมัติผ่านระบบได้
 • พนักงานตรวจสอบรายการคำร้องขอต่างๆได้

 D HAPPY ดีอย่างไร

 

 

 

D HAPPY ดีอย่างไร ?

 
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยแก่องค์กร
 • ช่วยให้มีเวลาในการบริหารการทำงานได้มากขึ้น
 • ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน
 • สะดวก ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

 

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ