ระบบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงาน
 

          Mobile Application และ Web Application สำหรับเบิกค่าเดินทางของพนักงานตามนโยบายของบริษัท เช่น เบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง เงินยืมล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ระบบเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้กับพนักงาน และผู้บริหาร สามารถอนุมัติผ่าน Smart Device ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

 

HIGHLIGHT FEATURE

สร้างรายการขออนุมัติ

สร้างรายการขออนุมัติก่อนการเดินทาง และรายงานผลหลังการเดินทาง

 

การแนบไฟล์

สามารถแนบไฟล์ใบเสร็จ หรือเอกสารการเดินทาง

กำหนดรายการอนุมัติ

กำหนดรายการอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระดับของพนักงานได้

การเชื่อมต่อกับระบบบัญชีและการเงิน

สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี และการเงินขององค์กรได้ มีหน้าจอสำหรับบัญชีเข้ามาตรวจสอบเอกสาร และส่งต่อเอกสารไปยังระบบการเงินได้

การรายงาน

สามารถายงานการขออนุมัติค่าใช้จ่าย

การแจ้งเตือน

มีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน และอีเมล เมื่อมีการขออนุมัติ และได้รับการอนุมัติ

ระบบรองรับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว

สายบังคับบัญชา

แสดงสายบังคับบัญชา และสามารถโอนสิทธิ์การอนุมัติ ให้หัวหน้างานที่มีระดับสูงกว่าได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

รายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 D XCARE ดีอย่างไร

 

 

D XCARE ดีอย่างไร ?

   
  • สะดวก สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • ทำการอนุมัติได้รวดเร็ว ทันที

  • มีระบบการติดตามความก้าวหน้า และการแจ้งเตือน

  • มีรายงานเชิงวิเคราะห์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ