งานซ่อมบำรุง

ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุ

        Mobile Application และ Web Application บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร สามารถวางแผน และบันทึกผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ได้ทุกอุตสาหกรรม
   
 • อำนวยความสะดวกในการวางแผนงาน และการทำงาน
 • ผู้บริหารสามารถอนุมัติ และติดตามงานโดยเห็นข้อมูลแบบ Real Time


เหมาะสำหรับ

   
โรงงานอุตสาหกรรม
   
อาคารสำนักงาน
   
โรงพยาบาลและโรงแรม
   
ท่าอากาศยาน
   
ศูนย์บริการรถยนต์

เปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
  จากสถิติ  
  พนักงานใช้เวลากับ  
 
 • การตามงาน
 • ประสานงาน
 • ตรวจสอบข้อมูล
 • งานเอกสาร
 • การเบิกอุปกรณ์
 • การเดินทาง
 
 
HIGHLIGHT FEATURE

การวางแผน
 

ผู้ใช้งานสามารถวางแผนสร้างกิจกรรมหรือวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้งานถูกส่งไปยังวิศวกรผู้รับผิดชอบ 

รองรับการแจ้งซ่อมแซม และบันทึกผลการซ่อม
 

สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์ เพื่อให้วิศวกรรับทราบผ่านมือถือและเข้าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย หัวหน้าสามารถตรวจสอบงานและผู้จ้างงานสามารถปรับสถานะการดำเนินการผ่านมือถือได้ 

บันทึกผลการซ่อมบำรุงตามแผน
 

การตรวจสอบหน้างาน วิศวกรสามารถบันทึกผลการซ่อมบำรุงผ่านแบบฟอร์มเพื่อส่งให้หัวหน้าอนุมัติและปรับสถานะการดำเนินงานผ่านมือถือ 

สร้างใบเบิกอะไหล่
 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบเบิกอะไหล่ หรือค้นหาอะไหล่ที่ต้องการเบิกได้ผ่านมือถือ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและนำไปเบิกที่คลังได้ 

การตรวจสอบคุณภาพ
 

การเปรียบเทียบค่าได้จากเครื่องมือกับค่ามาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องมือวัดที่จะนำไปใช้งานหรือใช้งานอยู่แล้วมีค่าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ 

ติดตามสถานะ Real Time
 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานผ่าน Dashboard หรือติดตามสถานะอุปกรณ์ เรียกดูสถานะได้จากการสแกน QR Code ที่ระบุไว้ที่อุปกรณ์ได้

บันทึกและอนุมัติผลออนไลน์
 

หัวหน้างานหรือผู้แจ้งงาน สามารถบันทึกและอนุมัติสถานะการดำเนินงานของวิศวกรผ่านมือถือได้

การจัดการสินค้าคงคลัง

 

D MSERVICE ดีอย่างไร ?

 
 
 
 • ช่วยวางแผนงานล่วงหน้า ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • หมดปัญหางานตกหล่น ช่างสามารถเห็นงานของตนเองในแต่ละวัน

 • เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายงาน สามารถจ่ายงานตามปริมาณงาน และความถนัดของช่างได้อัตโนมัติ

 • หัวหน้างานสามารถอนุมัติงานได้เร็ว และสะดวกมากขึ้น

 • ลดภาระงานเอกสาร พนักงานสามารถมุ่งเน้นงานซ่อมบำรุงได้มากขึ้น

 • ทำงานผ่านระบบ ช่างสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ทันที

 • ข้อมูลอัปเดต Real Time

 • จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ในระบบ ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน

 • เรียกดูข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ หน้างานได้ง่าย เพียง Scan QR Code หรือใส่รหัสทรัพย์สิน

 • ข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบ นำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้

 

D MSERVICE ทำงานอย่างไร ?

Plan
ช่วยวางแผนงานล่วงหน้า
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
Missing work
หมดปัญหางานตกหล่น 
ช่างสามารถเห็นงานของตนเองในแต่ละวัน
 
Increase efficiency
เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายงาน 
สามารถจ่ายงานตามปริมาณงาน และความถนัดของช่างได้อัตโนมัติ
 
Real Time
ข้อมูลอัปเดต Real Time 
ทำงานผ่านระบบ ช่างสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ทันที
 


 

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ