NETWORK SERVICE

 
1. Lan Port Service
 

บริการเชื่อมต่อ Computer/Notebook เข้าระบบเครือข่ายผ่านสาย LAN

 
Benefits
 
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในวง LAN เดียวกัน ให้สามารถใช้ทรัพยากร เดียวกัน เช่น App ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันได้
 • ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น Printer, Scanner, Server, Storage และอื่นๆ
 • การขนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่องในระบบ (Copy File) ทำได้รวดเร็วกว่าการขนย้ายข้อมูลด้วยแผ่นดิสเก็ต
 • เป็นระบบพื้นฐานในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถต่อเชื่อมกับระบบ Network ที่มีความเสถียร และมีความเร็วสูง (1000 Mbps - 10000  Mbps )
 • ให้บริการ POE (Power Over Ethernet) เพื่อใช้ต่อกับอุปกรณ์ กล้อง, โทรศัพท์ IP Phone, และอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กไฟ
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability 99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (BKK, Site HQ)
 • System Response = 24*7*6 (Upcountry (hour*day*resolved time)
* Scope จาก Switch ถึง Outlet LAN เท่านั้น
 
2. Client Firewall Security Port
 

บริการอุปกรณ์หรือ Port เพื่อเชื่อมเข้าระบบเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ Firewall

 
Benefits
 
 • เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบต่างๆ ทำให้ธุรกิจทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ป้องกันการเข้าถึงระบบ หรือจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ที่เข้ามาทำความเสียหายให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
 
 
 
Feature & Function
 
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นไปตามกฏ ซึ่งจะเป็นตัวกรองข้อมูลว่า ข้อมูลชนิดนี้คือใคร (Source) ตัวข้อมูลต้องการจะไปที่ไหน (Destination) และข้อมูลชิ้นนี้จะบริการอะไรหรือทำอะไร (Service/Port)
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่จะมาทำความเสียหายให้ Client ก็จะทำหน้าที่กันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
3. Wireless Lan
 

บริการเชื่อมต่อ Computer/Notebook เข้าระบบเครือข่ายผ่านระบบ WiFi

 
Benefits
 
 • สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง เนื่องจาก Wireless LAN ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิ้ลในการต่อพ่วง ทำให้ช่วยลดค่าติดตั้ง และรอรับการขยายธุรกิจ
 • สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อเนื่อง
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถต่อเชื่อมกับระบบ Network ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • รองรับอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่น Smart Phone, Tablet, อื่นๆ
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
4. Virtual Private Network (VPN)
 

บริการเชื่อมต่อ Computer/Notebook จากระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตภายนอก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร ผ่าน Remote Connection โดยใช้ Virtual Private Network (VPN)

 
Benefits
 
 • สามารถเข้าสู่ระบบงานที่จำเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อเนื่อง รวดเร็ว
 • ช่วยลดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถต่อเชื่อมกับระบบ Intranet จาก Internet ที่ต่างๆ เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่ที่ Office โดยการทำงานจะมีการเข้ารหัสของข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยให้สูง
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
5. Internet Brandwidth
 

ธุรกิจที่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอกมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว

 
Benefits
 
 • ให้บริการInternet แบบ Corporate Internet ซึ่งมีอัตราส่วน 1:1 โดยแตกต่างจาก Home Use มีอัตราส่วน 1:64 - 128 เช่นอัตราส่วน 1:1 ถ้าซื้อ Bandwidth 1 Mbps ก็จะได้เต็ม 1 Mbps โดยไม่ Share กับผู้อื่น
 • ให้บริการ Guaranty Bandwidth ให้กับระบบที่สำคัญเพื่อระบบทำงานได้ต่อเนื่องรวดเร็ว
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถต่อเชื่อมกับระบบ Intranet จาก Internet ที่ต่างๆ เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่ที่ Office โดยการทำงานจะมีการเข้ารหัสของข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยให้สูง
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
6. Load Balance - Extra Zone
 

บริการทำ Load Balance สำหรับ Server

 
Benefits
 
 • ทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง และ รวดเร็ว
 • รองรับการขยายตัวในอนาคต
 
 
 
Feature & Function
 
 • การจัดกลุ่ม ของ Server หลายๆ เครื่องเพื่อแบ่งงาน กันทำ หรือ กระจาย Load
 • มีคุณสมบัติของ Fail Over คือหากมี Server ภายในกลุ่มไม่สามารถทำงานได้ เช่น Down อยู่ หรือไม่สามารถ รับงานหรือ User เพิ่มได้เนื่องจาก Resource ที่ใช้ทำงานไม่พอ ก็จะส่ง load ไปยัง Server เครื่องอื่นๆ แทน จนกว่า Server เครื่องนั้นจะกลับมาใช้งานได้ใหม่
 • ตรวจสอบ Services ของ Server ยังทำงานอยู่หรือไม่ ถ้าพบว่า Service Stop ก็จะส่งไปยัง Server เครื่องอื่นๆ แทน
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
7. DMZ IP Service
 

บริการเชื่อมต่อ Server บน DMZ Zone เพื่อรองรับการ Access จาก Internet

 
Benefits
 
 • ทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง และ รวดเร็ว
 • รองรับการขยายตัวในอนาคต
 
 
 
Feature & Function
 
 • ให้บริการ Public IP ให้กับ Server ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จากภายนอก หรือจากภายใน ออกสู่ไปภายนอกได้
 • มี Firewall เพื่อตรวจสอบและการกำหนดสิทธ์ ในการเข้าถึง Server
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่จะมาทำความเสียหาย สำหรับ Server จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
8. Wan Link
 

บริการวงจรเช่าเพื่อเชื่อมระบบเครือข่ายทางไกล เพื่อเชื่อมต่อไปยังสำนักงานใหญ่ สาขาหรือบริษัทในเครือ

 
Benefits
 
 • ทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง และ รวดเร็ว
 • รองรับการขยายตัวในอนาคต
 
 
 
Feature & Function
 
 • มีระบบ Network Monitoring  เพื่อตรวจสอบ Utilization ของ Link  และ Status UP/Down
 • ให้บริการ VPN Site to Site กรณี เป็น Internet link ต่างประเทศ โดยการทำงานจะมีการเข้ารหัสของข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยให้สูง
 • มี Firewall เพื่อตรวจสอบและการกำหนดสิทธ์ ของ IP Address
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*4 (hour*day*resolved time)
 
9. DC Uplink Port Keep Connected
 

บริการ Uplink จาก Switch ไป Server

 
Benefits
 
 • เชื่อมต่อ Server เช่น App ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น  Printer, Scanner, Server, Storage และอื่นๆ
 • การขนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่องในระบบ (Copy File) ทำได้รวดเร็วกว่าการขนย้ายข้อมูลด้วยแผ่นดิสเก็ต
 • เป็นระบบพื้นฐานในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 
 
 
Feature & Function
 
 • สามารถต่อเชื่อมกับระบบ Network เพื่อให้บริการ Users ซึ่งมีความเร็วตั้งแต่ 1000 Mbps - 100 Gbps
 • สามารถใช้สายประเภท UTP หรือ Fiber Optic
 • มี Firewall เพื่อตรวจสอบและการกำหนดสิทธ์ ในการเข้าถึง Server
 • สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่จะมาทำความเสียหาย ให้ Server ก็จะทำหน้าที่กันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้
   
  Service Level Agreement
 
 • System Availability  99.95 %
 • System Response = 24*7*2 (hour*day*resolved time)
 
10. Network Consult and Project Management
 

Network Design / Consult และบริหารจัดการโครงการสำหรับการติดตั้งระบบ Network แบบครบวงจร

 
Benefits
 
 • ทีมงานมีประสบการณ์ มีความเข้าใจกระบวนการ สภาพแวดล้อม และลักษณะของธุรกิจ
 
 
 
Feature & Function
 
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ
 • บริหารจัดการโครงการแบบครบวงจร วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจสู่ความต้องการทางเทคนิค
 • ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ และส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ
   
  Service Level Agreement
 
 • เป็นไปตามงบประมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้
 
11. Network Operation
 

บริการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

 
Benefits
 
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสาขา หรือพื้นที่ที่ต้องการ
 • Monitor ระบบและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
 • ปรับแต่ง Configuration และข้อมูลของระบบให้เหมาะสม และปัจจุบัน
 • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง เสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ทราบ
 
 
 
Feature & Function
 
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ
 • บริหารจัดการโครงการแบบครบวงจร วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจสู่ความต้องการทางเทคนิค
 • ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ และส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท
 
12. Maintenance Agreement
 

บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Network

 
Benefits
 
 • ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของระบบเครือข่ายซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
 • ในกรณีที่อุปกรณ์ Network เสียหาย จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 
 
 
Feature & Function
 
 • การบำรุงรักษาแบบป้องการ (Preventive Maintenance)
 • การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
 • จัดเตรียม Spare Part และจัดส่งเจ้าหน้าที่ Onsite เพื่อดำเนินการ
   
  Service Level Agreement
 
 • ตามมาตรฐาน SLA ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ติดต่อเรา