ระบบบริหารจัดการผู้ติดต่อเข้าและออกอาคาร

              ระบบบริหารจัดการผู้ติดต่อเข้าและออกอาคาร ช่วยสนับสนุนการรายงานและสรุปการใช้งานบุคคลเข้าและออกแบบรายวัน เดือน ปี ระบบรองรับการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นของที่ออกมาถูกกฏหมายหรือไม่ พร้อมระบบสแกนใบหน้า เพื่อรองรับการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก รองรับมาตรฐานการใช้งานบัตรสมาร์ทการ์ดและแถบแม่เหล็ก พร้อมทั้งสามารถอ่าน QR-Code Bar-Code และหนังสือเดินทางได้ ระบบช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การดูแลอาคารที่ทันสมัย

 

HIGHLIGHT FEATURE

Identity Automation
 
รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์

Blacklist
 
สามารถกำหนดประเภทผู้มาติดต่อ เช่น ลูกค้า VIP, การเยี่ยมชมงานเป็นหมู่คณะ, บุคคลต้องห้ามเข้าสถานที่ (Blacklist)

Verify ID Card
 
ตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนว่าเป็นบัตรที่ออกถูกต้องตามกฎหมายได้

Hardware
 
รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อ่านข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ด, หนังสือเดินทาง, QR Code

Report
 
มีรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเข้าออกแบบ รายวัน เดือน ปี และสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้

Face Recognition
 
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบสแกนใบหน้า ระบบการยืนยันตัวตนล่วงหน้าและเชื่อมต่อกับระบบของอาคาร

 

KRONOS ดีอย่างไร ?

 
  • เพิ่มความปลอดภัยการคัดกรองบุคคล เข้าอาคาร
  • สามารถตรวจสอบพิกัดคนในตัวอาคาร กรณีเกิดอัคคีภัย
  • รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่การเข้า และออกในตัวอาคาร

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ