ระบบจัดการงานอีเว้นท์
            Web Application ที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานอีเว้นท์ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การลงทะเบียน เพิ่มรายการลงปฏิทินโดยอัตโนมัติ เป็นช่องทางที่นำเสนอข้อมูลกิจกรรมในวันงาน และสนันสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การโพสต์ภาพ การสะสมคะแนน การทำแบบสำรวจ พร้อมรับ Feedback จากผู้เข้าร่วมงานได้ทันที มีรายงานวัดผลการจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

HIGHLIGHT FEATURE

  sign up  
 
ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า
     
Information  
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
     
Agenda  
กำหนดการ
     
Register  
ลงทะเบียนผู้ติดตาม
     
Confirm  
ส่งอีเมล ยืนยันอัตโนมัติ
     
QR-CODE  
ส่ง QR CODE สำหรับลงทะเบียน
     
rescheduled  
เพิ่มรายการลงปฏิทินอัตโนมัติ
     
Report  
รายงานผู้ลงทะเบียน
 
  Register  
 
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
     
QR-CODE  
แสดง QR CODE เพื่อลงทะเบียน
 
  Feature  
 
ระบบสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
     
Home  
หน้าต้อนรับ
     
QR-CODE  
QR CODE สำหรับลงทะเบียน
     
Agenda  
กำหนดการ
     
guest-profile  
ประวัติผู้บรรยาย
     
survey  
แบบสอบถาม
     
Documents  
เอกสารในงาน
     
Image  
โพสต์รูปภาพในงาน
     
Q&A  
ถาม - ตอบ ผู้บรรยาย
 
 

 

 

 

D EVENT ดีอย่างไร ?
 
   
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ดูทันสมัยให้กับงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
  • บริหารจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้าง Engagement ให้กับผู้ร่วมงาน
  • สามารถตอบคำถามและรับ Feedback จากลูกค้าได้ทันที

 

 

ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ