ระบบลงทะเบียนและลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์

 

          ระบบลงทะเบียนและลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นแบบครบวงจรด้วยการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (E-Meeting) เสมือนการจัดประชุมจริง และลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) แบบเรียลไทม์ ที่มีความปลอดภัยระดับสูง พร้อมรายงานผลผ่านระบบนับคะแนนที่มีความแม่นยำ รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์ และมือถือ

HIGHLIGHT FEATURE

ระบบลงทะเบียน e-Register

ระบบการประชุม e-Meeting

ระบบการลงคะแนน e-Voting

สาธิต และแนะนำระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยผู้เชี่ยวชาญ

บริการเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและด้านการลงทะเบียน

บริการสรุปผลรายงานการประชุม

 

บริการสำรวจสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริการให้คำปรึกษา

D AGM ONLINE ดีอย่างไร

 
 • มั่นใจ ข้อมูลปลอดภัย ด้วยมาตรฐานการเก็บข้อมูลจาก PTT Digital Cloud

 • ปลอดภัยยิ่งขึ้น กับฟังก์ชันการยืนยันตัวตนผู้ลงคะแนนตามมาตรฐาน IAL ของ ETDA

 • ทำงานร่วมกับ Cisco Webx แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์มาตรฐานระดับโลก

 • ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปจัดทำรายงานได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

จุดเด่นการให้บริการ

  สามารถรองรับเงื่อนไขได้หลายรูปแบบ
 
 • สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
 • ขั้นตอนการดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่องค์กรต้องการได้
 • รายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อความสะดวกและเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์
 
 • ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นมความพร้อมให้บริการแบบครบวงจร
 • เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

 

  หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นจาก ก.ล.ต.
 
 • หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นมีการอ้างอิงและอัปเดตข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • การจัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปด้วยความความถูกต้องสมบูรณ์

อุปกรณ์จัดการประชุมที่พร้อมให้เช่าบริการ

 
 • Screen และ Projector
 
 • Switcher 
 
 • LCD and LED TV service
 
 • PC และ Tablet
 
 • Mixer เพื่อการควบคุมเสียง
 
 • Speaker
 
 • Microphone
 
 • Accessories อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น Printer

ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์

 

ลูกค้าผู้ใช้บริการ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ