อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องจักรสำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ

           อุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ รวบรวมข้อมูลจาก IoT เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมกับระบบต่างๆ เช่น ระบบ Automation ระบบบริหารจัดการ Supply และ Demand ระบบซ่อมบำรุง เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ Real Time และวางแผนงานล่วงหน้าได้

 

HIGHLIGHT FEATURE

Centralizer Integration Management

รวบรวมข้อมูลการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ IoT เพื่อนำส่งข้อมูลไปยังระบบอัตโนมัติ

Online Monitoring and Maintenance Service

ดูข้อมูลได้อย่าง Real Time ช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทำได้อย่างทันท่วงที

Backup On-Cloud

เก็บสำรองข้อมูลบนระบบ Cloud

Integration Ready

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

LAVENDER ดีอย่างไร

 
  • สามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ในแต่ละ Module ของระบบได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องปิดระบบทั้งหมด

  • สามารถควบคุมการทำงาน และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติได้อย่างอัตโนมัติ

  • สามารถดูข้อมูลได้อย่าง Real Time ช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทำได้อย่างทันท่วงที (กรณีใช้คู่กับระบบบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลัง)

  • มั่นใจ ข้อมูลปลอดภัย ด้วยระบบที่รองรับการสำรองข้อมูลบน Cloud

  • ข้อมูลไม่สูญหาย ด้วยระบบสำรองข้อมูล Transaction เก็บไว้ในเครื่องอย่างต่ำ 6 เดือน

  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ง่าย

ติดต่อเรา