ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง  
             ระบบควบคุมและติดตามการขนส่ง (Logistic tracking platform) ที่ออกแบบให้รองรับการทำ Solution ด้าน Logistic ทางบก ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานให้สามารถบริหารจัดการติดตามการขนส่งทั้งกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร  

 

FEATURE DETAILS 

 
Tracking
 
         
BASIC

         
Location Base Service
 
ฟังก์ชันระบุตำแหน่งยานพาหนะที่สนใจ
 
 
 
 
 
 
Real Time Tracking
Real Time Tracking
 
ฟังก์ชันติดตามยานพาหนะ ที่สนใจแบบ Real Time ใช้ในการติดตามรถและสถานะต่างๆ ของรถได้ ทุกๆ 30 วินาที เป็นอย่างน้อย
 
 
 
 
History Tracking
 
ฟังก์ชันเรียกดูข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง สามารถเรียกดูข้อมูลการเดินทางย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันปัจจุบัน
 
 
Dashboard
 
ฟังก์ชันแสดงภาพรวม ของ Fleet ในมุมมองต่างๆ สามารถแสดงภาพรวมการดำเนินการของ Operation (Open/Close/Acknowledge) ที่เกิดขึ้น ณ วันปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มของ Alarm ตามที่กำหนดได้
Users-Management
Users Management
 
ฟังก์ชันบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งาน
 

 

 
ADVANCE
 
         
ADVANCE

         
Event Management
Event Management
 
ฟังก์ชันการควบคุม และแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่จากอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถขนส่ง
 
 
 
 
Advance VDO Control
Advance VDO Control
 
ฟังก์ชันใช้งาน CCTV เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น Short Clip ขณะเกิด Event ,Play back, Download เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
VDO Streaming
VDO Streaming
 
ฟังก์ชันการตรวจสอบ การขับรถผ่านกล้อง CCTV แบบ Real Time
 
 
API Map Service
API Map Service
 
ฟังก์ชันรองรับการเปลี่ยน Base Map ที่หลากหลาย
 

 

 
TRANSPORTATION
 
         
TRANSPORTATION

         
Geo Control
Geo Control
 
ระบบสามารถเพิ่ม,ลบและแก้ไขข้อมูล Geofence ที่ใช้ในระบบได้ สามารถเปิด/ปิด ชั้นข้อมูลของแต่ละประเภท รวมถึงแสดงผล Geofence บนแผนที่ได้ และระบบสามารถแสดงผล Geofence ที่ใช้สำหรับตัดกล้องในกล่อง GPS ในระบบได้
Route Control
Route Control
 
ระบบสามารถเพิ่ม,ลบและแก้ข้อมูลเส้นทางในระบบ เพื่อบังคับใช้ในการขนส่งได้ สามารถสร้างเส้นทางได้มากกว่า 1 เส้นทาง ในต้นทาง-ปลายทางเดียวกัน (Multi Route) โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะอนุญาตให้รถวิ่งในแต่ละเส้นทางได้  และระบบสามารถรองรับการสร้างเส้นทางในรูปแบบของ Multi-drop ได้
Multi Drop
Multi Drop
 
ฟังก์ชันรองรับการขนส่ง ทั้ง Single Drop และ Multi Drop
 
 
API Map Transportation
API Map Transportation
 
ระบบสามารถเปิด API Map Transportation เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจาก Service ภายนอก
API Sale
API Sale
 
ระบบสามารถเปิด API Sale เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจาก Service ภายนอก
API Inventory
API Inventory
 
ระบบสามารถเปิด API Sale เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจาก Service ภายนอก
 
 
 
SAFETY
 
         
SAFETY

         
Driver Watch
Driver Watch
 
การจัดลำดับพนักงานขับขี่ ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ จากข้อมูลย้อนหลัง ผ่านการ วิเคราะห์และประมวลผลจาก AI
 
 
Safety Watch
Safety Watch
 
การจัดลำดับ Event ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ จากข้อมูลย้อนหลัง ผ่านการ วิเคราะห์และประมวลผลจาก AI
 
 
API Other Eco System
API Other Eco System
 
ฟังก์ชันรองรับการเชื่อมต่อ API กับระบบ Eco System
 
 
 
CONNECT
 
         
CONNECT

         
Connection to  Other Device
 
ฟังก์ชันรองรับการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลจาก Hardware ที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของ กล่อง GPS และกล้อง CCTV
 
 
Connection to Point of Interest Data
Connection to Point of Interest Data
 
ฟังก์ชันรองรับการเชื่อมต่อ กับข้อมูลที่สนใจ
 
 
API to Personal Information System
API to Personal Information System
 
ฟังก์ชันรองรับการเชื่อมต่อ API กับ ระบบ Personal Information System
 
 
 
NOTIFICATIONS
 
         
NOTIFICATIONS

         
Auto Call
Auto Call
 
ฟังก์ชันการโทรอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรม พนักงานขับขี่
 
 
Voice Broadcast
Voice Broadcast
 
ฟังก์ชันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การขับขี่ปลอดภัย ไปยังกลุ่มรถทั้งหมดพร้อมๆ กัน
 
 
Email Notifications
Email Notifications
 
ฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่าน Email
 
 
LINE Notifications
LINE Notifications
 
ฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่าน Application Line
 
 
 
 
 
  HERMES ดีอย่างไร
 
 
 
  • สามารถดูกล้อง CCTV, Event และจัดการ Event ได้แบบ Real Time ผ่าน Smart Device

  • ใช้งานได้ตามจำนวนที่ต้องการ

  • ติดตั้งระบบได้เร็ว

  • เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง

  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน

  • เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้ง่าย

  • เข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

HARDWARE
 
 
 
 
1. GPS
7. Emergency Button
 
2. OBDII
8. Any Sensor
 
3. MDVR
9. 2-Way Com.
 
4. ADAS
10. Smart Lock
 
5. Manual Switch
11. Buzzer Alarm
 
6. Fatigue
 

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ