รู้จัก Low code และ No code platform

แพลตฟอร์มพัฒนาแอพลิเคชัน ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

 

        หลังจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและประชากรโลกหลายพันล้านคนกลายเป็น ‘ประชากรดิจิทัล’ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือ ‘ภาคธุรกิจ’ ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เท่าทันผู้บริโภค เริ่มต้น Digital Transformation เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

        หากใครทำธุรกิจจะรู้ดีว่า นอกจากแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างโซเชียลมีเดียแล้ว แพลตฟอร์มของธุรกิจเอง อย่าง ‘เว็บไซต์’ หรือ ‘แอปพลิเคชัน’ ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ ดังนั้น แพลตฟอร์มพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่าง Low Code และ No-code  Development Platforms จึงกลายเป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากลักษณะของ Platform ที่ตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

        โดยรายงานจาก Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2024 กว่า 65% ของการพัฒนาแอปพลิเคชันจะใช้ Low Code Development Platforms และจะได้เห็นแอปพลิเคชันจำนวนมากที่ใช้ Low-code หรือ No-code Development Platforms ในอนาคต

        แต่ว่าจริงๆ แล้ว Low-code หรือ No-code Development Platforms คืออะไร เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก พร้อมกับอธิบายข้อดีและวิธีการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน

 

 

รู้จัก Low code และ No code Development Platforms แพลตฟอร์มแห่งอนาคต

 

        Low-code และ No-code Development Platforms คือ แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา ‘แอปพลิเคชัน’ ทั้งรูปแบบเว็บไซต์และโมบายล์ ให้สะดวกและใช้ง่ายขึ้น

        เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้งานที่ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือบุคคลธรรมดาก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายและสะดวก โดย ‘ไม่ต้องเขียนโค้ดซับซ้อน’ เน้นการปรับแต่งด้วยดีไซน์และองค์ประกอบแทน โดย Low-code และ No-code Development Platforms ก็มีจุดที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่

        No-code Development Platforms เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่ต้องมีพื้นฐาน

        No-code Development Platforms คือ แพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ‘ทักษะการเขียนโค้ด’  โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งด้วยเลย์เอาท์สำเร็จรูป หรือเลย์เอาท์กึ่งสำเร็จรูปแบบต่างๆ ให้ออกมาเป็น User Interface (UI) ตามต้องการด้วยการเลือก คลิก และลาก เพื่อจัดวางเท่านั้น

        Low-code Development Platforms ต้องอาศัยทักษะ ย่นเวลาให้เหล่า Developer

        Low-code Development Platforms คือ แพลตฟอร์มที่ต้องใช้ ‘ทักษะการเขียนโค้ด’ บางส่วน ร่วมกับ User Interface (UI) บางส่วน ช่วยประหยัดแรงและเวลาให้กับนักพัฒนา และเปิดโอกาสผู้ใช้งานที่มีทักษะการเขียนโค้ดพื้นฐาน  และช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร ได้ด้วย

 

 

        ในตลาด Low-code และ No-code Development Platforms มีผู้เล่นที่น่าสนใจให้บริการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Outsystems, Appian, ServiceNow, Salesforce, PowerApps และอื่นๆ อีกมากมาย ให้เลือกใช้ตามการทำงาน ความถนัด รูปแบบของแอปพลิเคชัน และทักษะพื้นฐานของผู้ใช้งาน

        ลักษณะของแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างโดย Low-code หรือ No-code Development Platforms ได้ก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พื้นฐานที่มีฟีเจอร์รองรับอย่างครบถ้วนที่สามารถสร้างได้ด้วยแพลตฟอร์มอย่าง Wix หรือ Webflow ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้างและออกแบบหน้าเว็บไซต์ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องมีทักษะการใช้โค้ดเลย

        หรือการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีลักษณะฟีเจอร์เฉพาะตัว อย่างเช่นแอปพลิเคชันสำหรับกระบวนการทำงานภายในองค์กร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานทรัพยากรบุคคล

        หรืองานติดตามและประเมินผล หรือแอปพลิเคชันที่สำหรับบริการลูกค้าที่ไม่เหมือนกันในแต่ละอุตสาหกรรม ด้วยแพลตฟอร์มอย่าง Outsystems ที่เป็น Low-code Development Platforms

        โดย Low-code และ No-code Development Platforms ส่วนใหญ่ยังรองรับเทรนด์เทคโนโลยีในการทำงานที่จะกลายเป็นเทรนด์แห่งอนาคต อย่างเช่น การทำงานบนคลาวด์ (On-Cloud) การทำงานจากระยะไกล (Remote Working) และการทำงานโดยใช้ Agile Methodology ด้วย

 

 

ข้อดีคืออะไร ทำไมต้อง Low code และ No code

 

        1) สร้างแพลตฟอร์มง่ายกว่า สะดวก และรวดเร็ว แพลตฟอร์มแบบ Low-code และ No-code Development Platforms ทำให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้งานทั่วไปที่มีพื้นฐานสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายกว่าเริ่มต้นจากการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะขั้นสูง จึงสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่า ช่วยลดเวลาทำงานและประหยัดแรงของนักพัฒนาด้วย

        2) ธุรกิจคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ว่องไว แพลตฟอร์มแบบ Low-code และ No-code Development Platforms ทำให้นักพัฒนาทำงานได้เร็ว จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ต้องการใช้งานได้ง่ายตามความเหมาะสม ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ดังนั้น การใช้ Low-code หรือ No-code Development Platforms จึงทำให้การทำธุรกิจคล่องตัวและพร้อมรองรับกับการขยายตัวได้มากขึ้น

        3) ลดช่องว่าง สร้างการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มแบบ Low-code และ No-code Development Platforms ยังมีประโยชน์ในการช่วยลดช่องว่างในการทำงานระหว่างนักพัฒนากับส่วนอื่นๆ ในองค์กร อาทิ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาด นักการขาย ทำให้คนจากหลากหลายฝ่ายงานสามารถทำงานร่วมกัน หาทางแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาระบบ ไปจนถึงสามารถทำงานพร้อมกันได้ด้วยแพลตฟอร์มที่เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะทางด้านการเขียนโค้ด

 

 

ไม่ถนัดเทคโนโลยี มี ‘One Stop Service Provider’ ให้

 

        แม้ว่าจะรู้จักและเข้าใจวิธีการทำงานของ Low-code และ No-code Development Platforms แล้ว แต่หลายๆ องค์กรก็ยังขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนาระบบ หรือยังขาดองค์ความรู้ในการใช้งานแพลตฟอร์ม

        ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันด้วย Low-code และ No-code Development Platforms อย่างครบวงจร อย่างทีม PTT Digital ที่ให้บริการตั้งแต่การวางระบบ พัฒนา และดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้วยแพลตฟอร์มไปจนถึงการสนับสนุนด้านการปฏิบัติการต่างๆ โดยมีความรู้และประสบการณ์ในเทคโนโลยีของหลากหลายค่ายผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น OutSystems, ServiceNow, Salesforce, PowerApps เป็นต้น

        ทีม PTT Digital ให้บริการด้วยประสบการณ์พัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันด้วย Low-code และ No-code Development Platforms ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Project Manager, Scrum Master,  Business Analyst, UX/UI Designer, System Development และนักพัฒนาระบบ ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงงานสนับสนุน

        นอกจากนี้ ทีมงานของ PTT Digital ยังได้รับการการันตีจากใบรับรอง (Certificate) ในระดับสากล ที่ยืนยันว่าทีม PTT Digital มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์พร้อมให้บริการและยกระดับขีดความสามารถให้กับองค์กรธุรกิจทุกระดับ

        ในยุคที่ธุรกิจต้องการแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อกับลูกค้า เทคโนโลยีอย่าง Low-code และ No-code Development Platforms คือหนึ่งในทางเลือกที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายคุ้มค่าและสามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจได้หลากหลาย เพื่อความคล่องตัวและยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด